Osaava Etelä-Savo
Ota yhteyttäTilaa uutiskirje

Tulevat tapahtumat


Arviointi on kehittämistä - Oppimista ohjaava arviointikulttuuri -TILAUSKOULUTUS

Päivä: 19 elokuu 2016 12:00 - 30 huhtikuu 2017 12:15
Tiivistelmä: Voit tilata arvioinnin koulutusta kuntaasi tai kouluusi. Asiantuntijoina KM, luokanlehtori Merja Kuosmanen ja KM, perusasteen rehtori Heli Lepistö, Savonlinnan normaalikoulu, UEF

Ilmoittaudu koulutukseen

Koodaaminen opetussuunnitelmassa 2016, Enonkoski

Päivä: 1 syyskuu 2016
Tiivistelmä: Koulutuksen tavoitteena on saada tietoa miten koodaaminen aloitetaan ja miten se toteutetaan luokilla 1-6.

Ilmoittaudu koulutukseen

Lasten (9 - 12 v) Friends -ohjelman ohjaajakoulutus, Mikkeli

Päivä: 5 syyskuu 2016
Tiivistelmä: Friends-ohjelma opettaa lapsia ja nuoria tunnistamaan ja käsittelemään haastavia tunnetilojaan, kuten ahdistusta ja pelkoja. Ohjelma vahvistaa minäkuvaa ja omanarvontunnetta sekä lisää uskoa omaan kyvykkyyteen.

Ilmoittaudu koulutukseen

Juosten kouluun - oppilaiden piilotettu osaaminen ja sisäinen motivaatio, Savonlinna. KURSSI ON PERUTTU!

Päivä: 6 syyskuu 2016
Tiivistelmä: Koulutuksessa perehdytään konkreettisten esimerkkien kautta ilmiöpohjaiseen oppimiseen; siihen kuinka monialaiset oppimiskokonaisuudet tukevat oppilaiden laaja-alaista osaamista (POPS2014).

Ilmoittaudu koulutukseen

Ruotsia kutosille, Mikkeli. KURSSI ON PERUTTU!

Päivä: 6 syyskuu 2016 13:15 - 20 syyskuu 2016 16:45
Tiivistelmä: Kurssin tavoitteena on antaa luokanopettajille eväitä toisen kotimaisen kielen (B-kielen) opetuksen aloittamiseen 6. luokalla

Ilmoittaudu koulutukseen

Avekki -toimintapamalli, Savonlinna

Päivä: 7 syyskuu 2016
Tiivistelmä: Keskeisiä periaatteita toimintatapamallissa on työntekijän turvallisuus,varhainen ennaltaehkäisy, minimaalinen rajoittaminen ja voimankäyttö sekä kivuttomuus. Aggressiivisesti käyttäytyvää henkilöä tuetaan oman aggresiivisuuden hallinnassa.

Ilmoittaudu koulutukseen

Koodaaminen opetussuunnitelmassa 2016, Kerimäki

Päivä: 8 syyskuu 2016
Tiivistelmä: Koulutuksen tavoitteena on saada tietoa miten koodaaminen aloitetaan ja miten se toteutetaan luokilla 1-6.

Ilmoittaudu koulutukseen

Miten hyödynnän robotiikkaa, koodausta ja ohjelmointia omassa työssäni, Rantakylä

Päivä: 13 syyskuu 2016
Tiivistelmä: Koulutus koostuu työpajatyöskentelyistä ja kokeiluista.

Ilmoittaudu koulutukseen

Lasten kasvun ja kehityksen tukeminen ja liikuntataitojen oppiminen yleisurheilun kautta, Mikkeli

Päivä: 19 syyskuu 2016 12:15 - 30 syyskuu 2016 15:00
Tiivistelmä: Koulutuksen tavoitteena on antaa opettajille oivalluksia, kuinka hyödyntää yleisurheilua uuden OPS:in mukaisiin tavoitteisiin. Huom! Koulutus siirtyy syyskuun loppupuolelle!

Ilmoittaudu koulutukseen

”Opetussuunnitelma tulee – onko arviointi valmis?” , Varkaus

Päivä: 22 syyskuu 2016
Tiivistelmä: Päivän aikana perhdytään mm summatiivisesta arvioinnista monipuoliseen formatiiviseen arviointiin.

Ilmoittaudu koulutukseen

Kipinä-uraohjauskoulutus, Mikkeli

Päivä: 23 syyskuu 2016 09:00 - 07 lokakuu 2016 15:30
Tiivistelmä: • Kipinä-uraohjausmalli nuorten ja aikuisten uraohjauksen välineenä - Dialoginen, visuaalinen ja ohjattavan aktiivista toimijuutta, osallisuutta ja vastuullisuutta vahvistava ohjausmenetelmä

Ilmoittaudu koulutukseen

iPad-kurssi musiikinopettajille, Savonlinna

Päivä: 23 syyskuu 2016 17:00 - 24 syyskuu 2016 16:30
Tiivistelmä: Mobiililaitteet tukevat musiikin opiskelua monin tavoin: Ne rikastavat, mahdollistavat, eriyttävät, yksilöllistävät ja osallistavat. Ne tukevat jakamisen ja kommentoinnin kulttuuria.

Ilmoittaudu koulutukseen

Osallistava ja yhteisöllinen oppilashuolto, Savonlinna

Päivä: 29 syyskuu 2016
Tiivistelmä: työpaja antaa työkaluja kehittää ja juurruttaa oppilashuollon opetussuunnitelma koulussanne.

Ilmoittaudu koulutukseen

Avekki -toimintatapamalli, Mikkeli

Päivä: 29 syyskuu 2016 13:15 - 07 marraskuu 2016 15:45
Tiivistelmä: Keskeisiä periaatteita toimintatapamallissa on työntekijän turvallisuus,varhainen ennaltaehkäisy, minimaalinen rajoittaminen ja voimankäyttö sekä kivuttomuus. Aggressiivisesti käyttäytyvää henkilöä tuetaan oman aggresiivisuuden hallinnassa.

Ilmoittaudu koulutukseen

Tehokkaita menetelmiä arkeen -koulutus koulunkäynnin ohjaajille ja avustajille, Savonlinna

Päivä: 30 syyskuu 2016
Tiivistelmä: Koulutuspäivän aikana käydään lävitse mm. tehokkaita ohjaamisen keinoja, lapsen tukemista koulussa ja aamu- ja iltapäiväkerhossa sekä haastavan lapsen kohtaamista.

Ilmoittaudu koulutukseen

Opettajan pedagogisten valmiuksien kehittäminen tieto- ja viestintätekniikan avulla -koulutus (3 h), Savonlinna

Päivä: 11 lokakuu 2016
Tiivistelmä: Koulutuksen tavoitteena on tukea opettajia kehittämään ja uudistamaan pedagogisia menetelmiä ja innostaa toiminnallisten ja tieto- ja viestintätekniikan mahdollistamien pedagogisten menetelmien käyttöön.

Ilmoittaudu koulutukseen

Monilukutaito ja lasten ja nuorten mediakulttuuri, Savonlinna

Päivä: 2 marraskuu 2016
Tiivistelmä: Uudet opetussuunnitelmat jäsentävät opetusta ja oppimista laaja-alaisen osaamisen alueiden kautta. Yksi laaja-alaisen osaamisen alue on monilukutaito. Vaikka opetussuunnitelmat selittävät seikkaperäisesti, mitä monilukutaidon käsitteellä tarkoitetaan.

Ilmoittaudu koulutukseen

Minustako rehtori? (6op) - koulutus erilaisista koulunpidon vastuutehtävistä kiinnostuneille

Päivä: 3 marraskuu 2016 12:00 - 31 toukokuu 2017 13:00
Tiivistelmä: Tavoitteena on saada kouluihin lisää yhteisistä asioista vastuuta ottavia, osaavia ja tietäviä opettajia. Tälle koulunpidon yhteistä käytäntöä pyörittävälle osaajajoukolle tulee koulutuksessa hyvät valmiudet myös rehtorin tehtäviin.

Ilmoittaudu koulutukseen

Maahanmuuttajataustainen oppilas koulussa, Mikkeli

Päivä: 7 marraskuu 2016
Tiivistelmä: Koulutus maahanmuuttajalasten kanssa toimiville opettajille, ohjaajille ym. aiheesta kiinnostuneille.

Ilmoittaudu koulutukseen

Suomi toisena kielenä esi- ja perusopetuksessa, Mikkeli

Päivä: 7 marraskuu 2016
Tiivistelmä: Koulutus on suunnattu maahanmuuttajalasten kanssa toimiville opettajille, ohjaajille ym. aiheesta kiinnostuneille.

Ilmoittaudu koulutukseen

Maahanmuuttajaoppilas koulussa: Kielitietoinen opetus, Savonlinna

Päivä: 8 marraskuu 2016
Tiivistelmä: Kehittyvän kielitaidon huomioon ottaminen eri aineissa. Opettajien yhteistyö.

Ilmoittaudu koulutukseen

Suomi toisena kielenä - opetuksen tavoitteita ja välineitä, Savonlinna

Päivä: 8 marraskuu 2016
Tiivistelmä: Maahanmuuttajalasten kanssa toimiville opettajille, ohjaajille ym. aiheesta kiinnostuneille

Ilmoittaudu koulutukseen

Laaja-alaisen osaamisen edistäminen perusopetuksessa, Savonlinna

Päivä: 14 marraskuu 2016
Tiivistelmä: . Koulutuksessa esitellään kokonaisvaltainen ja käytännönläheinen malli, joka auttaa kouluja kehittämään opetusta ja toimintakulttuuria järjestelmällisesti.

Ilmoittaudu koulutukseen

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu koulussa ja esiopetuksessa, Mikkeli

Päivä: 15 marraskuu 2016
Tiivistelmä: Koulutusta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen.

Ilmoittaudu koulutukseen

Kestäviä ratkaisuja yhtenäiskouluun, Kerimäki

Päivä: 17 marraskuu 2016
Tiivistelmä: Vuonna 2015 alkaneen koulutusprosessin viimeinen kokoontuminen 17.11.2016 klo 14.15-16.15. Kerimäen yhtenäiskoulun henkilöstökoulutus.

Ilmoittaudu koulutukseen

Koulu ja neuropsykiatriset häiriöt, Mikkeli

Päivä: 29 marraskuu 2016 09:00 - 13 joulukuu 2016 16:00
Tiivistelmä: Koulutus käsittelee koululaisten tavallisimpia neuropsykiatrisia häiriöitä sekä teoriatasolla että käytännössä. Koulutuksessa paneudutaan erityisesti siihen, miten häiriöt vaikuttavat lapsen koulunkäyntikykyyn ja kuinka koulussa voidaan auttaa lasta

Ilmoittaudu koulutukseen

3D -mallintamisen ja tulostamisen hyödyntäminen opetuksessa, Mikkeli

Päivä: 29 marraskuu 2016
Tiivistelmä: Tule kuulemaan ja näkemään kuinka 3D-mallintamista ja -tulostamista (materiaalina esim. maissitärkkelyksestä valmistettu PLA) voidaan hyödyntää opetuksessa

Ilmoittaudu koulutukseen

Ekaloikka - tvt opetuksen pedagogisena työvälineenä (10 op)

Päivä: 8 joulukuu 2016 12:00 - 20 joulukuu 2017 12:00
Tiivistelmä: Ekaloikka on koulutus, joka on suunnattu ensimmäisiä digiloikkia ottaville opettajille, ja joita askarruttaa uuden opetussuunnitelman tavoitteeksi asetettu tieto- ja viestintätekniikka oppijan laaja-alaisena osaamisena.

Ilmoittaudu koulutukseen