Osaava Etelä-Savo
Ota yhteyttäTilaa uutiskirje

Tulevat tapahtumat


Arviointi on kehittämistä - Oppimista ohjaava arviointikulttuuri -TILAUSKOULUTUS

Päivä: 19 elokuu 2016 12:00 - 30 huhtikuu 2017 12:15
Tiivistelmä: Voit tilata arvioinnin koulutusta kuntaasi tai kouluusi. Asiantuntijoina KM, luokanlehtori Merja Kuosmanen ja KM, perusasteen rehtori Heli Lepistö, Savonlinnan normaalikoulu, UEF

Ilmoittaudu koulutukseen

Lasten kasvun ja kehityksen tukeminen ja liikuntataitojen oppiminen yleisurheilun kautta, Mikkeli. PERUTTU!

Päivä: 19 syyskuu 2016 12:15 - 30 syyskuu 2016 15:00
Tiivistelmä: Koulutuksen tavoitteena on antaa opettajille oivalluksia, kuinka hyödyntää yleisurheilua uuden OPS:in mukaisiin tavoitteisiin.

Kipinä-uraohjauskoulutus, Mikkeli

Päivä: 23 syyskuu 2016 09:00 - 07 lokakuu 2016 15:30
Tiivistelmä: • Kipinä-uraohjausmalli nuorten ja aikuisten uraohjauksen välineenä - Dialoginen, visuaalinen ja ohjattavan aktiivista toimijuutta, osallisuutta ja vastuullisuutta vahvistava ohjausmenetelmä

Ilmoittaudu koulutukseen

Osallistava ja yhteisöllinen oppilashuolto, Savonlinna

Päivä: 29 syyskuu 2016
Tiivistelmä: työpaja antaa työkaluja kehittää ja juurruttaa oppilashuollon opetussuunnitelma koulussanne.

Ilmoittaudu koulutukseen

Avekki -toimintatapamalli, Mikkeli, KOULUTUS ON PERUTTU

Päivä: 29 syyskuu 2016 13:15 - 07 marraskuu 2016 15:45
Tiivistelmä: Keskeisiä periaatteita toimintatapamallissa on työntekijän turvallisuus,varhainen ennaltaehkäisy, minimaalinen rajoittaminen ja voimankäyttö sekä kivuttomuus. Aggressiivisesti käyttäytyvää henkilöä tuetaan oman aggresiivisuuden hallinnassa.

Tehokkaita menetelmiä arkeen -koulutus koulunkäynnin ohjaajille ja avustajille, Savonlinna

Päivä: 30 syyskuu 2016
Tiivistelmä: Koulutuspäivän aikana käydään lävitse mm. tehokkaita ohjaamisen keinoja, lapsen tukemista koulussa ja aamu- ja iltapäiväkerhossa sekä haastavan lapsen kohtaamista.

Ilmoittaudu koulutukseen

OPS eläväksi- Kehittävä arviointi, oppilaiden ja kotien osallisuus käytäntöön, Anttolan koulu, Savonlinna

Päivä: 3 lokakuu 2016
Tiivistelmä: Koulutus sisältää perusopetuksen OPS 2016 formatiivisen arvioinnin ideologian kirkastamista.

Ilmoittaudu koulutukseen

Opettajan pedagogisten valmiuksien kehittäminen tieto- ja viestintätekniikan avulla -koulutus (3 h), Savonlinna

Päivä: 11 lokakuu 2016
Tiivistelmä: Koulutuksen tavoitteena on tukea opettajia kehittämään ja uudistamaan pedagogisia menetelmiä ja innostaa toiminnallisten ja tieto- ja viestintätekniikan mahdollistamien pedagogisten menetelmien käyttöön.

Ilmoittaudu koulutukseen

Sähköisissä ylioppilaskirjoituksissa tarvittavat ohjelmat (suunnitelmissa olevat), Rantasalmi

Päivä: 1 marraskuu 2016
Tiivistelmä: Sisältöinä lähes kaikki opiskelijankoneella tarjolla olevat ohjelmat. Koulutus tapahtuu lähtötaso ja oppiaine huomioiden/eriyttäen kouluttajan laatiman online-materiaalin pohjalta.

Ilmoittaudu koulutukseen

Monilukutaito ja lasten ja nuorten mediakulttuuri, Savonlinna

Päivä: 2 marraskuu 2016
Tiivistelmä: Uudet opetussuunnitelmat jäsentävät opetusta ja oppimista laaja-alaisen osaamisen alueiden kautta. Yksi laaja-alaisen osaamisen alue on monilukutaito. Vaikka opetussuunnitelmat selittävät seikkaperäisesti, mitä monilukutaidon käsitteellä tarkoitetaan.

Ilmoittaudu koulutukseen

Minustako rehtori? (6op) - koulutus erilaisista koulunpidon vastuutehtävistä kiinnostuneille

Päivä: 3 marraskuu 2016 12:00 - 31 toukokuu 2017 13:00
Tiivistelmä: Tavoitteena on saada kouluihin lisää yhteisistä asioista vastuuta ottavia, osaavia ja tietäviä opettajia. Tälle koulunpidon yhteistä käytäntöä pyörittävälle osaajajoukolle tulee koulutuksessa hyvät valmiudet myös rehtorin tehtäviin.

Ilmoittaudu koulutukseen

Maahanmuuttajataustainen oppilas koulussa, Mikkeli

Päivä: 7 marraskuu 2016
Tiivistelmä: Koulutus maahanmuuttajalasten kanssa toimiville opettajille, ohjaajille ym. aiheesta kiinnostuneille.

Ilmoittaudu koulutukseen

Suomi toisena kielenä esi- ja perusopetuksessa, Mikkeli

Päivä: 7 marraskuu 2016
Tiivistelmä: Koulutus on suunnattu maahanmuuttajalasten kanssa toimiville opettajille, ohjaajille ym. aiheesta kiinnostuneille.

Ilmoittaudu koulutukseen

Maahanmuuttajaoppilas koulussa: Kielitietoinen opetus, Savonlinna

Päivä: 8 marraskuu 2016
Tiivistelmä: Kehittyvän kielitaidon huomioon ottaminen eri aineissa. Opettajien yhteistyö.

Ilmoittaudu koulutukseen

Suomi toisena kielenä - opetuksen tavoitteita ja välineitä, Savonlinna

Päivä: 8 marraskuu 2016
Tiivistelmä: Maahanmuuttajalasten kanssa toimiville opettajille, ohjaajille ym. aiheesta kiinnostuneille

Ilmoittaudu koulutukseen

Laaja-alaisen osaamisen edistäminen perusopetuksessa, Savonlinna. PERUTTU

Päivä: 14 marraskuu 2016
Tiivistelmä: Koulutus on peruttu, koska sama koulutus on suppeampana tarjolla Savonlinnassa Opetushenkilöstön koulutuspäivässä (veso) la 16.10.2016.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu koulussa ja esiopetuksessa, Mikkeli

Päivä: 15 marraskuu 2016
Tiivistelmä: Koulutusta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen.

Ilmoittaudu koulutukseen

Kestäviä ratkaisuja yhtenäiskouluun, Kerimäki

Päivä: 17 marraskuu 2016
Tiivistelmä: Vuonna 2015 alkaneen koulutusprosessin viimeinen kokoontuminen 17.11.2016 klo 14.15-16.15. Kerimäen yhtenäiskoulun henkilöstökoulutus.

Ilmoittaudu koulutukseen

Avekki -jatkokoulutus Peitsarin koulun henkilöstölle, Mikkeli,

Päivä: 24 marraskuu 2016 14:00 - 01 joulukuu 2016 14:00
Tiivistelmä: Koulutuksessa kerrataan perustiedot ja otteet haasteellisten tilanteiden ennakoimisessa ja hallinnassa AVEKKi –toimintatapamallin mukaan.

Ilmoittaudu koulutukseen

Koulu ja neuropsykiatriset häiriöt, Mikkeli

Päivä: 29 marraskuu 2016 09:00 - 13 joulukuu 2016 16:00
Tiivistelmä: Koulutus käsittelee koululaisten tavallisimpia neuropsykiatrisia häiriöitä sekä teoriatasolla että käytännössä. Koulutuksessa paneudutaan erityisesti siihen, miten häiriöt vaikuttavat lapsen koulunkäyntikykyyn ja kuinka koulussa voidaan auttaa lasta

Ilmoittaudu koulutukseen

3D -mallintamisen ja tulostamisen hyödyntäminen opetuksessa, Mikkeli

Päivä: 29 marraskuu 2016
Tiivistelmä: Tule kuulemaan ja näkemään kuinka 3D-mallintamista ja -tulostamista (materiaalina esim. maissitärkkelyksestä valmistettu PLA) voidaan hyödyntää opetuksessa

Ilmoittaudu koulutukseen

Oppimisen arvioinnin ytimessä, Mäntyharju

Päivä: 29 marraskuu 2016
Tiivistelmä: Mitä on formatiivinen arviointi? - Kuinka sitä käytännössä toteutetaan perusopetuksessa? - Lähtölaukaus työyhteisön arviointikulttuurin ja -käytänteiden luomiselle - Esimerkkejä arviointityön tueksi - To do-lista alulle - Mitä on osallisuus perusteissa?

Ilmoittaudu koulutukseen

Ekaloikka - tvt opetuksen pedagogisena työvälineenä (10 op)

Päivä: 8 joulukuu 2016 12:00 - 20 joulukuu 2017 12:00
Tiivistelmä: Ekaloikka on koulutus, joka on suunnattu ensimmäisiä digiloikkia ottaville opettajille, ja joita askarruttaa uuden opetussuunnitelman tavoitteeksi asetettu tieto- ja viestintätekniikka oppijan laaja-alaisena osaamisena.

Ilmoittaudu koulutukseen