Osaava Etelä-Savo
Ota yhteyttäTilaa uutiskirje

Tulevat tapahtumat


Historian ja yhteiskuntaopin pedagoginen iltapäivä, Mikkeli

Päivä: 24 tammikuu 2017
Tiivistelmä: Keskustelua paikallisen OPS:n pohjalta oppiaineiden arvioinnista, kokemuksista ja hyvistä käytänteistä. Aineen- ja luokanopettajat yhtälailla tervetuloa.

Ilmoittaudu koulutukseen

ym/bg/fk -pedagoginen iltapäivä, Mikkeli

Päivä: 24 tammikuu 2017
Tiivistelmä: Keskustellaan OPSin paikallisesta osuudesta. Jaetaan kokemuksia arvioinnista ja monialaisista oppimiskokonaisuuksista. Pohditaan uuden OPSin herättämiä kysymyksiä.

Ilmoittaudu koulutukseen

OPS2016 – ilmiöpohjainen oppiminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet, Pieksämäki

Päivä: 25 tammikuu 2017
Tiivistelmä: Koulutus koostuu alustuksesta ja toiminnallisesta työskentelystä: osallisuus ja arviointi ilmiöpohjaisuudessa.

Ilmoittaudu koulutukseen

Äidinkielen ja kirjallisuuden pedagoginen iltapäivä, Mikkeli

Päivä: 26 tammikuu 2017
Tiivistelmä: Keskustellaan opsin paikallisesta osuudesta. Sovitaan ala- ja yläkoululle yhteisiä käytäntöjä. Jaetaan kokemuksia ja pohditaan uuden opsin herättämiä kysymyksiä. Luodaan yhteistä oppimispolkua äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen

Ilmoittaudu koulutukseen

Teoriaa ja käytänteitä uuden opetussuunnitelman mukaiseen käsityönopetukseen, Mikkeli

Päivä: 31 tammikuu 2017
Tiivistelmä: Koulutuksen tarkoituksena on antaa käsityötä opettavalle opettajalle sekä taustatietoa että käytännön välineitä toteuttaa omassa työssään uuden perusopetuksen opetussuunnitelman mukaista monimateriaalista ja ongelmaratkaisua painottavaa käsityönopetusta

Ilmoittaudu koulutukseen

Kuvataiteen pedagoginen iltapäivä, Mikkeli

Päivä: 31 tammikuu 2017
Tiivistelmä: Aiheena on uuden opetussuunnitelman toteuttaminen peruskoulun kuvataideopetuksessa ja entistä aktiivisempi oppilaan rooli "kuvan" tekijänä, tutkijana ja vastaanottajana.

Ilmoittaudu koulutukseen

Uudet työtavat biologiassa, maantiedossa ja ympäristötiedossa, Varkaus

Päivä: 2 helmikuu 2017
Tiivistelmä: Tarkempi sisältökuvaus ilmoitetaan myöhemmin

Ilmoittaudu koulutukseen

Onko lapsi koulukuntoinen - miten määritellään ja kuka päättää, Joroinen

Päivä: 7 helmikuu 2017
Tiivistelmä: Koulutuksen tavoitteena on jäsentää koulukuntoisuuden käsitettä ja auttaa löytämään keinoja koululaisen auttamiseksi.

Ilmoittaudu koulutukseen

Teoriaa ja käytänteitä uuden opetussuunnitelman mukaiseen käsityönopetukseen, Savonlinna

Päivä: 7 helmikuu 2017
Tiivistelmä: Koulutuksen tarkoituksena on antaa käsityötä opettavalle opettajalle sekä taustatietoa että käytännön välineitä toteuttaa omassa työssään uuden perusopetuksen opetussuunnitelman mukaista monimateriaalista ja ongelmaratkaisua painottavaa käsityönopetusta.

Ilmoittaudu koulutukseen

Pedagoginen iltapäivä alkuopettajille ja alkuopetuksesta kiinnostuneille, Mikkeli

Päivä: 7 helmikuu 2017
Tiivistelmä: Ohjelma koostuu kolmesta kokonaisuudesta: 1. Keskustelua opsista yleensä, 2. Ryhmätyö Suomi 100v, 3. Mikä olisi alkuopetuksen näkyvä tuotos Suomen juhlavuodelle?

Ilmoittaudu koulutukseen

Kurkistus draamakasvatuksen mahdollisuuksiin opetuksessa, Varkaus

Päivä: 8 helmikuu 2017
Tiivistelmä: Miten draamatyöskentelyllä voidaan tukea oppimista ja yhteistyötaitoja? Miten tarinoiden ja eläytymisen kautta saadaan asioita konkretisoitua ja ymmärrystä lisättyä?

Ilmoittaudu koulutukseen

Kurkistus draamakasvatuksen mahdollisuuksiin opetuksessa, Pieksämäki

Päivä: 9 helmikuu 2017
Tiivistelmä: Miten draamatyöskentelyllä voidaan tukea oppimista ja yhteistyötaitoja? Miten tarinoiden ja eläytymisen kautta saadaan asioita konkretisoitua ja ymmärrystä lisättyä?

Ilmoittaudu koulutukseen

Virtuaalitodellisuus osaksi oppimista ja opetusta, Pieksämäki

Päivä: 15 helmikuu 2017
Tiivistelmä: Mikä on virtuaalitodellisuus? Miten voin hyödyntää sitä opetuksessani? Mitä 360° kuvat ja videot ovat? Miten pääsen alkuun? Mitä laitteita tarvitsen? Miten niitä käytetään? Parhaat käytänteet ja sudenkuopat?

Ilmoittaudu koulutukseen

Kiusaaminen ilmiönä ja kiusaamisen jälkihoito, aamupäiväkoulutus, Savonlinna

Päivä: 16 helmikuu 2017
Tiivistelmä: Kiusaamisilmiön ymmärtäminen on lähtökohtana jälkihoidolle. Vaikuttava puuttuminen kiusaamiseen - Mitä kiusaaminen aiheuttaa lapsessa tai nuoressa? Kiusaamisen jälkihoito- jälkihoidon sisällöstä ja sen järjestämisestä.

Ilmoittaudu koulutukseen

Kiusaaminen ilmiönä ja kiusaamisen jälkihoito, iltapäiväkoulutus, Savonlinna

Päivä: 16 helmikuu 2017
Tiivistelmä: Kiusaamisilmiön ymmärtäminen on lähtökohtana jälkihoidolle. Vaikuttava puuttuminen kiusaamiseen - Mitä kiusaaminen aiheuttaa lapsessa tai nuoressa? Kiusaamisen jälkihoito- jälkihoidon sisällöstä ja sen järjestämisestä.

Ilmoittaudu koulutukseen

Teoriaa ja käytänteitä uuden opetussuunnitelman mukaiseen käsityönopetukseen, Pieksämäki

Päivä: 21 helmikuu 2017
Tiivistelmä: Koulutuksen tarkoituksena on antaa käsityötä opettavalle opettajalle sekä taustatietoa että käytännön välineitä toteuttaa omassa työssään uuden perusopetuksen opetussuunnitelman mukaista monimateriaalista ja ongelmaratkaisua painottavaa käsityönopetusta.

Ilmoittaudu koulutukseen

Kielten pedagoginen iltapäivä, Mikkeli

Päivä: 21 helmikuu 2017
Tiivistelmä: Yhdistämme voimamme yhteisessä ideapajassa ja luomme samalla jotain uutta jokaisen omaa työtä tukemaan. Jaamme kokemuksia, ideoita ja hyviä käytänteitä. Tarkoituksena on myös tuottaa yhdessä materiaalia erityisesti arviointia varten.

Ilmoittaudu koulutukseen

Matematiikan pedagoginen iltapäivä, Mikkeli

Päivä: 16 maaliskuu 2017
Tiivistelmä: Voit tuoda tullessasi mieltäsi askarruttavan matematiikan opetukseen, -OPS:iin tai arviointiin liittyvän pulman, johon etsimme yhdessä ratkaisua.

Ilmoittaudu koulutukseen

Liikunnan pedagoginen iltapäivä, Ristiina

Päivä: 16 maaliskuu 2017
Tiivistelmä: Tutustutaan paikalliseen opetussuunnitelmaan, pohditaan arviontia ja tehdään käytännön harjoituksia teknologiaa hyödyntäen.

Ilmoittaudu koulutukseen

Musiikin pedagoginen iltapäivä, Mikkeli

Päivä: 20 maaliskuu 2017
Tiivistelmä: Onko sinulla takataskussasi hyviä ideoita musiikin opetukseen, uuden ops:n hengessä tietenkin? Tule vaihtamaan ajatuksia ja ideoita pedagogiseen iltapäivään Rantakylän Yhtenäiskoululle

Ilmoittaudu koulutukseen

Kotitalouden pedagoginen iltapäivä, Mikkeli

Päivä: 28 maaliskuu 2017
Tiivistelmä: Tilaisuudessa esitellään kotitalouden OPS:n paikalliset osuudet. Tilaisuus toimii myös keskustelu- ja yhdessä ideoimisen foorumina. Tutustumme mm. PedaNetin mahdollisuuksiin ja Seppo-pelialustaan.

Ilmoittaudu koulutukseen