Osaava Etelä-Savo
Ota yhteyttäTilaa uutiskirje

Tulevat tapahtumat


Arviointi on kehittämistä - Oppimista ohjaava arviointikulttuuri -TILAUSKOULUTUS

Päivä: 19 elokuu 2016 12:00 - 30 huhtikuu 2017 12:15
Tiivistelmä: Voit tilata arvioinnin koulutusta kuntaasi tai kouluusi. Asiantuntijoina KM, luokanlehtori Merja Kuosmanen ja KM, perusasteen rehtori Heli Lepistö, Savonlinnan normaalikoulu, UEF

Ilmoittaudu koulutukseen

Koulu ja neuropsykiatriset häiriöt, Mikkeli

Päivä: 29 marraskuu 2016 09:00 - 13 joulukuu 2016 16:00
Tiivistelmä: Koulutus käsittelee koululaisten tavallisimpia neuropsykiatrisia häiriöitä sekä teoriatasolla että käytännössä. Koulutuksessa paneudutaan erityisesti siihen, miten häiriöt vaikuttavat lapsen koulunkäyntikykyyn ja kuinka koulussa voidaan auttaa lasta

Ilmoittaudu koulutukseen

Ekaloikka - tvt opetuksen pedagogisena työvälineenä (10 op)

Päivä: 8 joulukuu 2016 12:00 - 20 joulukuu 2017 12:00
Tiivistelmä: Ekaloikka on koulutus, joka on suunnattu ensimmäisiä digiloikkia ottaville opettajille, ja joita askarruttaa uuden opetussuunnitelman tavoitteeksi asetettu tieto- ja viestintätekniikka oppijan laaja-alaisena osaamisena.

Ilmoittaudu koulutukseen

Opojen pedagoginen iltapäivä, Mikkeli

Päivä: 15 joulukuu 2016
Tiivistelmä: Iltapäivän tarkoituksena on jakaa käytännön työkaluja ja menetelmiä uuden OPS:in hengessä. Tutustumme esimerkiksi peda.net-alustan, Googledriven/Onedriven hyödyntämiseen ohjauksessa ja TET-jaksoilla ja jaamme ideoita.

Ilmoittaudu koulutukseen

Avekki - toimintatapamalli, Anttolan yhtenäiskoulu

Päivä: 10 tammikuu 2017
Tiivistelmä: Koulutus koostuu kolmesta koulutusiltapäivästä: ti 10.1., ti 31.1. ja ti 21.2. Osallistuja saa perustietoa haasteellisten tilanteiden ennakoinnista ja hallinnasta AVEKKI –toimintatapamallin mukaan.

Ilmoittaudu koulutukseen

Laaja-alaisen osaamisen edistäminen perusopetuksessa, Mikkeli

Päivä: 11 tammikuu 2017
Tiivistelmä: Mitä on uusi opettajuus? Koulutuksessa tutustutaan keinoihin opettaa, ohjata ja arvioida laaja-alaista osaamista.

Ilmoittaudu koulutukseen

Historian ja yhteiskuntaopin pedagoginen iltapäivä, Mikkeli

Päivä: 24 tammikuu 2017
Tiivistelmä: Keskustelua paikallisen OPS:n pohjalta oppiaineiden arvioinnista, kokemuksista ja hyvistä käytänteistä. Aineen- ja luokanopettajat yhtälailla tervetuloa.

Ilmoittaudu koulutukseen

OPS2016 – ilmiöpohjainen oppiminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet, Pieksämäki

Päivä: 25 tammikuu 2017
Tiivistelmä: Koulutus koostuu alustuksesta ja toiminnallisesta työskentelystä: osallisuus ja arviointi ilmiöpohjaisuudessa.

Ilmoittaudu koulutukseen

Äidinkielen ja kirjallisuuden pedagoginen iltapäivä, Mikkeli

Päivä: 26 tammikuu 2017
Tiivistelmä: Keskustellaan opsin paikallisesta osuudesta. Sovitaan ala- ja yläkoululle yhteisiä käytäntöjä. Jaetaan kokemuksia ja pohditaan uuden opsin herättämiä kysymyksiä. Luodaan yhteistä oppimispolkua äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen

Ilmoittaudu koulutukseen

Teoriaa ja käytänteitä uuden opetussuunnitelman mukaiseen käsityönopetukseen, Mikkeli

Päivä: 31 tammikuu 2017
Tiivistelmä: Koulutuksen tarkoituksena on antaa käsityötä opettavalle opettajalle sekä taustatietoa että käytännön välineitä toteuttaa omassa työssään uuden perusopetuksen opetussuunnitelman mukaista monimateriaalista ja ongelmaratkaisua painottavaa käsityönopetusta

Ilmoittaudu koulutukseen

Uudet työtavat biologiassa, maantiedossa ja ympäristötiedossa, Varkaus

Päivä: 2 helmikuu 2017
Tiivistelmä: Tarkempi sisältökuvaus ilmoitetaan myöhemmin

Ilmoittaudu koulutukseen

Onko lapsi koulukuntoinen - miten määritellään ja kuka päättää, Joroinen

Päivä: 7 helmikuu 2017
Tiivistelmä: Koulutuksen tavoitteena on jäsentää koulukuntoisuuden käsitettä ja auttaa löytämään keinoja koululaisen auttamiseksi.

Ilmoittaudu koulutukseen

Teoriaa ja käytänteitä uuden opetussuunnitelman mukaiseen käsityönopetukseen, Savonlinna

Päivä: 7 helmikuu 2017
Tiivistelmä: Koulutuksen tarkoituksena on antaa käsityötä opettavalle opettajalle sekä taustatietoa että käytännön välineitä toteuttaa omassa työssään uuden perusopetuksen opetussuunnitelman mukaista monimateriaalista ja ongelmaratkaisua painottavaa käsityönopetusta.

Ilmoittaudu koulutukseen

Kurkistus draamakasvatuksen mahdollisuuksiin opetuksessa, Varkaus

Päivä: 8 helmikuu 2017
Tiivistelmä: Miten draamatyöskentelyllä voidaan tukea oppimista ja yhteistyötaitoja? Miten tarinoiden ja eläytymisen kautta saadaan asioita konkretisoitua ja ymmärrystä lisättyä?

Ilmoittaudu koulutukseen

Kurkistus draamakasvatuksen mahdollisuuksiin opetuksessa, Pieksämäki

Päivä: 9 helmikuu 2017
Tiivistelmä: Miten draamatyöskentelyllä voidaan tukea oppimista ja yhteistyötaitoja? Miten tarinoiden ja eläytymisen kautta saadaan asioita konkretisoitua ja ymmärrystä lisättyä?

Ilmoittaudu koulutukseen

Kiusaaminen ilmiönä ja kiusaamisen jälkihoito, aamupäiväkoulutus, Savonlinna

Päivä: 16 helmikuu 2017
Tiivistelmä: Kiusaamisilmiön ymmärtäminen on lähtökohtana jälkihoidolle. Vaikuttava puuttuminen kiusaamiseen - Mitä kiusaaminen aiheuttaa lapsessa tai nuoressa? Kiusaamisen jälkihoito- jälkihoidon sisällöstä ja sen järjestämisestä.

Ilmoittaudu koulutukseen

Kiusaaminen ilmiönä ja kiusaamisen jälkihoito, iltapäiväkoulutus, Savonlinna

Päivä: 16 helmikuu 2017
Tiivistelmä: Kiusaamisilmiön ymmärtäminen on lähtökohtana jälkihoidolle. Vaikuttava puuttuminen kiusaamiseen - Mitä kiusaaminen aiheuttaa lapsessa tai nuoressa? Kiusaamisen jälkihoito- jälkihoidon sisällöstä ja sen järjestämisestä.

Ilmoittaudu koulutukseen

Teoriaa ja käytänteitä uuden opetussuunnitelman mukaiseen käsityönopetukseen, Pieksämäki

Päivä: 21 helmikuu 2017
Tiivistelmä: Koulutuksen tarkoituksena on antaa käsityötä opettavalle opettajalle sekä taustatietoa että käytännön välineitä toteuttaa omassa työssään uuden perusopetuksen opetussuunnitelman mukaista monimateriaalista ja ongelmaratkaisua painottavaa käsityönopetusta.

Ilmoittaudu koulutukseen

Kielten pedagoginen iltapäivä, Mikkeli

Päivä: 21 helmikuu 2017
Tiivistelmä: Yhdistämme voimamme yhteisessä ideapajassa ja luomme samalla jotain uutta jokaisen omaa työtä tukemaan. Jaamme kokemuksia, ideoita ja hyviä käytänteitä. Tarkoituksena on myös tuottaa yhdessä materiaalia erityisesti arviointia varten.

Ilmoittaudu koulutukseen

Matematiikan pedagoginen iltapäivä, Mikkeli

Päivä: 16 maaliskuu 2017
Tiivistelmä: Voit tuoda tullessasi mieltäsi askarruttavan matematiikan opetukseen, -OPS:iin tai arviointiin liittyvän pulman, johon etsimme yhdessä ratkaisua.

Ilmoittaudu koulutukseen

Liikunnan pedagoginen iltapäivä, Ristiina

Päivä: 16 maaliskuu 2017
Tiivistelmä: Tutustutaan paikalliseen opetussuunnitelmaan, pohditaan arviontia ja tehdään käytännön harjoituksia teknologiaa hyödyntäen.

Ilmoittaudu koulutukseen

Kotitalouden pedagoginen iltapäivä, Mikkeli

Päivä: 28 maaliskuu 2017
Tiivistelmä: Tilaisuudessa esitellään kotitalouden OPS:n paikalliset osuudet. Tilaisuus toimii myös keskustelu- ja yhdessä ideoimisen foorumina. Tutustumme mm. PedaNetin mahdollisuuksiin ja Seppo-pelialustaan.

Ilmoittaudu koulutukseen