Osaava Etelä-Savo
Ota yhteyttäTilaa uutiskirje

Tulevat tapahtumat


Ohjaus kuuluu kaikille – ohjauksen kehittämishanke varhaiskasvatuksesta perusopetuksen päättövaiheeseen 10 op

Päivä: 19 syyskuu 2017 09:00 - 15 maaliskuu 2018 23:00
Tiivistelmä: Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen henkilöstölle ja tukihenkilöstölle, ja se on osallistujille maksuton.

Ilmoittaudu koulutukseen

MODITI - Monilukutaito, digitaalinen tuottaminen ja tieto- ja viestintäteknologia varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen käytännöissä, 10 op

Päivä: 5 lokakuu 2017 09:00 - 11 marraskuu 2018 23:30
Tiivistelmä: Lapin yliopisto ja Savonlinnan kesäyliopisto toteuttavat yhteistyössä Opetushallituksen rahoittaman MODITI-koulutuksen. Koulutus on rakennettu varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen ammattilaisille. Koulutus toteutetaan rinnakkain kolmella paikkakunn

Ilmoittaudu koulutukseen

3D -taidot peruskoulussa (8h), Pieksämäki 21.11., Mikkeli 22.11. ja Savonlinna 23.11.17

Päivä: 21 marraskuu 2017 09:00 - 23 marraskuu 2017 16:00
Tiivistelmä: Koulutuksessa opetellaan suosituimpien 3D-mallinnusohjelmien käyttö (toimivat tableteilla ja tietokoneilla). Koulutuksessa käydään myös läpi esimerkkien avulla kuinka 3D-taitoja voidaan hyödyntää eri oppiaineissa opetussuunnitelman hengen mukaisesti.

Ilmoittaudu koulutukseen

Ymmärrystä laskutoimituksiin - etenkin jakolaskuun. AAMUPÄIVÄKOULUTUS, Pieksämäki

Päivä: 22 marraskuu 2017
Tiivistelmä: Mitä laskutoimitusten ymmärtäminen edellyttää? Pohditaan kysymystä seuraavista näkökulmista: lukukäsitteen hallinta, käsitelajit, laskutoimitustilanteet, laskutoimitusten esitystavat ja laskustrategiat. Erityishuomio jakolaskussa.

Ilmoittaudu koulutukseen

Ymmärrystä laskutoimituksiin - etenkin jakolaskuun. ILTAPÄIVÄKOULUTUS, Pieksämäki

Päivä: 22 marraskuu 2017
Tiivistelmä: Mitä laskutoimitusten ymmärtäminen edellyttää? Pohditaan kysymystä seuraavista näkökulmista: lukukäsitteen hallinta, käsitelajit, laskutoimitustilanteet, laskutoimitusten esitystavat ja laskustrategiat. Erityishuomio jakolaskussa.

Ilmoittaudu koulutukseen

Minä kuulun mukaan! Miten vahvistetaan lapsen kiinnittymistä päiväkodin yhteisöön? Maksuton koulutus varhaiskasvatuksen henkilöstölle

Päivä: 15 tammikuu 2018
Tiivistelmä: Koulutus avaa näkökulmia siihen, miten päiväkodissa vahvistetaan lapsen kiinnittymistä yhteisöön toiminnallisesta, tunneperäisestä ja kognitiivisesta ulottuvuudesta käsin. Lähiopetusryhmä Mikkelissä.

Ilmoittaudu koulutukseen

Minä pystyn! Käytännön työvälineitä haastaviin tilanteisiin varhaiskasvatuksessa. Maksuton koulutus varhaiskasvatuksen henkilöstölle

Päivä: 21 maaliskuu 2018
Tiivistelmä: Koulutus tarjoaa työvälineitä haastaviin tilanteisiin neljän teema-alueen kautta: tunnetaidot ja pedagogiikka, ratkaisukeskeinen ohjaus, positiivinen pedagogiikka, ja lapsia osallistava toimintakulttuuri. Lähiopetuspaikka Mikkeli

Ilmoittaudu koulutukseen