Osaava Etelä-Savo
Ota yhteyttäTilaa uutiskirje

Tulevat tapahtumat


Ohjaus kuuluu kaikille – ohjauksen kehittämishanke varhaiskasvatuksesta perusopetuksen päättövaiheeseen 10 op

Päivä: 19 syyskuu 2017 09:00 - 15 maaliskuu 2018 23:00
Tiivistelmä: Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen henkilöstölle ja tukihenkilöstölle, ja se on osallistujille maksuton.

Ilmoittaudu koulutukseen

MODITI - Monilukutaito, digitaalinen tuottaminen ja tieto- ja viestintäteknologia varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen käytännöissä, 10 op

Päivä: 5 lokakuu 2017 09:00 - 11 marraskuu 2018 23:30
Tiivistelmä: Lapin yliopisto ja Savonlinnan kesäyliopisto toteuttavat yhteistyössä Opetushallituksen rahoittaman MODITI-koulutuksen. Koulutus on rakennettu varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen ammattilaisille. Koulutus toteutetaan rinnakkain kolmella paikkakunn

Ilmoittaudu koulutukseen

Minä kuulun mukaan! Miten vahvistetaan lapsen kiinnittymistä päiväkodin yhteisöön? Maksuton koulutus varhaiskasvatuksen henkilöstölle

Päivä: 15 tammikuu 2018
Tiivistelmä: Koulutus avaa näkökulmia siihen, miten päiväkodissa vahvistetaan lapsen kiinnittymistä yhteisöön toiminnallisesta, tunneperäisestä ja kognitiivisesta ulottuvuudesta käsin. Lähiopetusryhmä Mikkelissä.

Ilmoittaudu koulutukseen

Hyvinvoiva esimies - hyvinvoiva oppilaitos. Oppilaitos- ja päiväkotien johdon esimiespäivät Järvisydämessä

Päivä: 22 tammikuu 2018 09:15 - 23 tammikuu 2018 14:00
Tiivistelmä: Oppilaitosjohdon sekä päiväkotien esimiesten työn haasteiden tunnistaminen, rajaaminen ja tulevaisuutta tukevien ratkaisumallien löytäminen. Esimiehen oman työhyvinvoinnin edistäminen.

Ilmoittaudu koulutukseen

Minä pystyn! Käytännön työvälineitä haastaviin tilanteisiin varhaiskasvatuksessa. Maksuton koulutus varhaiskasvatuksen henkilöstölle

Päivä: 21 maaliskuu 2018
Tiivistelmä: Koulutus tarjoaa työvälineitä haastaviin tilanteisiin neljän teema-alueen kautta: tunnetaidot ja pedagogiikka, ratkaisukeskeinen ohjaus, positiivinen pedagogiikka, ja lapsia osallistava toimintakulttuuri. Lähiopetuspaikka Mikkeli

Ilmoittaudu koulutukseen